Siilinjärven
Suomi-Unkari Seura ry

 


Seuran perustaminen Siilinjärvelle

 

Arvoisat unkarilaiset ystävämme!

Hyvät naiset ja herrat!

Tiedossani oleva siilinjärveläisten yksityishenkilöiden Unkarin matkailu alkoi satunnaisista käynneistä muuttua jatkuvaksi 1960-luvulla. 1970-luvun puolessa välissä tapahtui ensimmäinen isomman siilinjärveläisryhmän vierailu Unkariin, Debreceniin. 1978 alkoivat "viralliset yhteydet" Hajdu-Biharin läänin ja Siilinjärven kunnan välillä. Tällöin Hajdu-Biharin lääninhallituksen kulttuuriosaston edustajat vierailivat Siilinjärvellä ja tuolloin laadittiin ensimmäinen 5-vuotisohjelma. Tämä sisälsi paitsi tanssi- ja soittajaryhmien vaihtoa myös ammattiyhdistysväen edustajien ja urheiluryhmien vierailuja puolin ja toisin.

Tässä neuvottelussa olivat mukana myös Hajdúböszörményin edustajat Rudolf Patakvölgyi ja Imre Monus. Hajdúböszörmény oli valmis ottamaan taiteilijan 4 viikkoa kestävälle leirille. Samoin tukea kielikurssilaisille pidettiin mahdollisena.

Tässä neuvottelussa esitettiin Siilinjärven taholta ensimmäisen kerran virallisesti Hajdúböszörményä Siilinjärven ystävyyskaupungiksi. Unkarilaisten taholta todettiin, että tämäntyyppisten asioiden päättäminen tapahtuu Unkarissa ministeritasolla, mutta he voivat viedä hanketta eteenpäin. Siilinjärveläiset lupasivat hakea hankkeelle tukea Suomi – Unkari seuralta ja Unkarin suurlähetystöltä. Tuntumana itselleni jäi, etteivät Hajdu-Biharin läänin edustajat olleet kovin innostuneita siirtämään yhteydenpitoa itseltään Hajdúböszörményin kaupungille.

Ystävyyssuhteen solmimiselle tuli heti eteen ongelmia Suomessakin. Ystävyyskaupunkisuhteiden puoltamisesta päätettiin täällä Unkarin suurlähetystön, Suomi – Unkari -seuran ja kaupunkiliiton edustajien yhteisessä kokouksessa. Siilinjärvi ei ollut kaupunki eikä meillä tuolloin ollut vielä Suomi – Unkari -seuran osastoakaan. Käydessäni suurlähetystössä neuvottelemassa asiasta he olivat valmiit puoltamaan ystävyyskaupunkisuhteen luomista sillä perusteella, että Siilinjärvellä oli jo toimiva ystävyysvaihto 5-vuotisohjelmineen olemassa. Ehtona oli kuitenkin Suomi – Unkari -seuran Siilinjärven osaston perustaminen.

Osasto perustettiin kesällä 1983. Seuraavana vuonna 1984 käydyssä yhteistyön kehittämisneuvottelussa oli mukana lähetystösihteeri Sandor Petroczi Unkarin suurlähetystöstä Hajdu-Biharin läänin ja Hajdúbözörményn edustajien lisäksi. Tällöin päätettiin, että Siilinjärvi tekee virallisen esityksen Unkarin ulkoministeriölle ystävyyskaupungin saamiseksi.

Ystävyystoimintaa jatkettiin tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Siilinjärvi teki virallisen hakemuksen 1985. Kunnanjohtaja Hakulinen taitavana kirjoittajana kertoi hakemuksen liitteenä laajasti Hajdúböszörményin ja Siilinjärven yhteistyöstä. Kaikissa mahdollisissa Unkarin suurlähetystön ja Suomi – Unkari seuran tapaamisissa allekirjoittanut otti ystävyyskaupunkihankkeen esille.

Maaliskuussa 1986 kunnanjohtaja Hakulinen sai suurlähettiläs Frigyes Pujalta kirjeen. Kirjeessä suurlähettiläs vakuuttaa, että "Hajdúböszörményin ja Siilinjärven jo tähänkin asti rikas ja monipuolinen yhteistyö nauttii suurlähetystömme täyttä tukea".

Vuotta myöhemmin, 25. maaliskuuta 1987 kunnanjohtajamme Hakulinen sai suurlähettiläs Arpad Hargitalta iloisen kirjeen. "Unkarin Ministerineuvoston Neuvostoasiain Virasto on päätynyt ratkaisuun, jonka mukaan Hajdúböszörmény voi vuodesta 1987 alkaen solmia viralliset ystävyyssuhteet Teidän kuntanne kanssa". Tämän jälkeen ystävyyssuhdetoiminta on jatkunut virallisesti määräajoin uusittujen ohjelmien mukaisesti. Tämän virallisen ystävyystoiminnan rinnalle on muodostunut epävirallisempi, mutta mielestäni aidompi ja oikeampi ystävyystoiminta Suomi – Unkari ja Unkari – Suomi -seurojen paikallisten osastojen välille. Tällaisesta toiminnasta meillä on konkreettisena todisteena vieraamme täällä tänään ja tämä näyttely.

Suomi – Unkari -seuran tarkoitus on koota eri kansalaispiirit toimimaan


  • Suomen ja Unkarin kulttuurisuhteiden kehittämiseksi
  • Unkarin historian ja yhteiskunnallisen, taloudellisen ja sivistyksellisen elämän tuntemuksen levittämiseksi ja syventämiseksi
  • Suomen ja Unkarin ystävyyden ja yhteistoiminnan lujittamiseksi


Tätä tarkoitusta me olemme täällä tänään toteuttamassa.

Suomi – Unkari -seuran Siilinjärven osasto / Pekka Joutsenoja 30.6.2000


Sivun yläreunaan